·         Αναλαμβάνουμε το δημιουργικό και την εκτύπωση για προγράμματα, αφίσες και πιστοποιητικά παρακολούθησης.

 

·         Αναλαμβάνουμε την κατασκευή stand – Δημιουργία σχεδίων και πραγματοποίησηThis site in EnglishThis site in English